banner-mn17_ok-duzy.jpg

„Filmowe spotkanie z „Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga” to nowy bezpłatny projekt edukacyjny Fundacji Fale Kultury. Celem projektu jest wielopłaszczyznowa promocja dzieła Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Część edukacyjną stanowi konspekt lekcji „Symbolika obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny” - najcenniejszego dzieła Muzeum Narodowego w Gdańsku”. Konspekt został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII i uwzględnia treści nauczania określone w podstawie programowej plastyki w klasach IV-VII. Daje również możliwość przeprowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych na lekcji języka polskiego.

Film, konspekt lekcji wraz z częścią dydaktyczną oraz publikacja Alicji Andrzejewskiej - Zając i Magdaleny Podgórzak „Hans Memling „Sąd Ostateczny” z Muzeum Narodowego w Gdańsku” jest dostępny na nowej, dedykowanej projektowi stronie internetowej www.sadostateczny.pl , która swoją premierę miała 12 listopada 2019 r.

Projekt powstał we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Patronem Honorowym projektu jest JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska i zrealizowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i skorzystania z oferty edukacyjnej projektu.